arhitektūras studija 1.618


 1. PĒTERNIEKU VECO ĻAUŽU PANSIONĀTS, REKONSTRUKCIJA

  ATKLĀTAIS KONKURSS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE PĒTERNIEKU VECO ĻAUŽU PANSIONĀTA IZVEIDEI UN AUTORUZRAUDZĪBA

  Autori: ARONA TOMARIŅA, ILZE DIDRIHSONE, MĀRIS ŠARŠŪNS (vizualizācijas)

  Pēternieku veco ļaužu pansionāts paredzēts 25 vietām.

  Vecā skolas ēka galvenokārt atvēlēta pansijas iemītniekiem, jaunā daļa paredzēta apkalpes personālam, fizisko aktivitāšu telpām, tehniskajām un palīgtelpām. Abas daļas iespējams viegli nodalīt zonā pie jaunās kāpņu telpas, kas būtu lietderīgi no drošības, apsardzes un arī ekonomiskā viedokļa.

  Rekonstruējamā apjomā paredzēta kāpņu telpas pārbūve, izveidojot pieejamu ieejas mezglu arī riteņkrēslu lietotājiem.

  Iepretīm konkursa nolikuma programmai saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr. 431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” piedāvājumā tika ieviestas papildus telpas: darbinieku sanitārās telpas un ģērbtuves, telpa riteņkrēslu novietošanai, ēdamtelpa ar zonu ēdienu gatavošanai atbilstoši ministru kabineta noteikumiem Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un ēdienu servēšanas un trauku mazgāšanas telpa atbilstoši vispārīgām higiēnas prasībām.

  Piedāvājuma sagatavošanas laikā tika apmeklēta Madlienas veco ļaužu un invalīdu sociālās aprūpes institūcija. Vizītes laikā iegūtā informācija un atziņas ņemtas vērā izstrādājot ēkas funkcionālo plānojumu, galvenokārt projekta priekšlikums nosveras par labu 2-3 iemītnieki vienā istabā sešu vietā ko, diemžēl, pieļauj Latvijas normatīvie akti. Kā rezultātā kopējā telpu platība palielinājās un piedāvājums netika atzīts par ekonomiski izdevīgu.


 2. DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN JAUNBŪVE RĪGĀ, ELIZABETES IELĀ

  METU KONKURSS Rīgā 2007

  Devīze:  reFORMA

  Autori: ARONA TOMARIŅA, ILZE DIDRIHSONE, MĀRIS ŠARŠŪNS (vizualizācijas)

  Godalga: OTRĀ VIETA

  Reforma – franču r’forme < latīņu reformare ‘pārveidot’, 1. paskaidrojums, pārveidojums, maiņa, kurā galveno no līdzšinējā saglabā (pārmanto vairāk nekā rada no jauna); 2. jaunievedums.

  Esošā pilsētbūvnieciskā vērtība - retināta mazstāvu koka un daudzstāvu mūra apbūve, kas rada īpašu unikālu vides raksturu.

  Vērtības kā pamatnostādnes projekta attīstīšanai saskaņa ar Rīgas hartu, kurā tiek teikts, ka kultūras mantojuma atdarināšana ir pagātnes liecību nepareiza atspoguļošana, un katram arhitektūras darinājumam ir jāatspoguļo laiks, kurā tas ticis radīts, un kā estētiski pieņemamai jaunceltnei jāiekļaujas vides kontekstā.

  Principiālās atšķirības ielas ēku risinājumos - kā iespējamais dialogs starp pasūtītāju, arhitektu un pilsētu. Abos variantos tiek saglabāts esošais apbūves raksturs, t.i. mazstāvu koka ēku apjomi un izvietojums, kā arī vēsturiski pielietotie apdares materiāli (koks).

  Nodrošinot nolikuma prasību pēc diviem risinājumiem tiek apskatīti divi projektēšanas un būvniecības paņēmieni, gadijumā ja tiek veikta rekonstrukciju, un gadijumā ja pasūtītājs, ar žurijas komisijas akceptu nosliecas vēsturiskās ēkas demontēt.

  Tiek apskatīta mijiedarbība starp ēkas konstruktīvo shēmu un fasādes apdares paņēmieniem. 1. Minimāla iejaukšanās ēkas konstruktīvajā shēmā paredz fasādes restaurāciju. 2. Būtiskas izmaiņas esošajā konstruktīvajā shēmā paredz fasādes elementu kompozīcijas atdarināšanu, piekopjot monolītu, lakonisku, līmēta koka būvdetaļu estētiku, tādā veidā norādot uz būves piederību mūsdienām. 3. Jaunbūves gadijumā, mets piedāvā pilnībā saglabāt retinātas mazstāvu koka un daudzstāvu mūra apbūves vides raksturu. Atdarinot autentisko ēku apjomus, bet pielietojot atšķirīgu no vēsturiskajām ēkām konstruktīvo shēmu tiek attiecīgi pielietots jaunajai shēmai atbilstošs moderns apdares risinājums – piekārtā fasāde.


Built with Berta