arhitektūras studija 1.618

 1. IECAVAS BĒRNUDĀRZS "CĀLĪTIS", 2013

  Autori: ILZE DIDRIHSONE, ARONA TOMARIŅA

  PROJEKTA PRIEKŠLIKUMS

  Moduļtipa piebūvi paredzēts novietot esošā divstāvu bērnudārza ēkas ziemeļaustrumu pusē, kur šobrīd atrodas augļkoku dārzs. Paredzēts izbūvēt piebūvi 3 bērnudārza grupām 72 audzēkņiem (pa 24 bērniem grupā). Piebūve ir savienota ar esošo ēku ar savienojošo korpusu, kas pieslēdzas vienai no esošajām izejām. Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un ņemot vērā faktu, ka bērnudārza darbība netiks pārtraukta celtniecības darbu laikā, piebūve tiek projektēta kā saliekama būve, kuras rūpnīcā izgatavotie tipveida moduļi tiks montēti uz vietas uz skrūvpāļiem, tādā veidā ievērojami samazinot izglītības iestādes teritorijā veicamo būvdarbu laiku.

  Dotā projekta ietvaros, izstrādājot piebūves projektu paredzēti pasākumi nepilnību novēršanai, nodrošinot U2b ugunsdrošības klasi ēkai (sk. ugunsdrošības pasākumu pārskatu).

  ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

  Jaunais piebūves apjoma kompozīciju veido trīs identiski grupas telpu bloki, kas katrs sastāv no 5 moduļiem un kurus savā starpā savieno uz vietas būvēts savienojošais apjoms-gaitenis, kas arī nodrošina jaunā apjoma sajūgumu ar esošo ēku. Katram grupas telpu blokam paredzēta evakuācijas izeja pa tiešo uz āru, ko nodrošina metāla kāpnes. Ņemot vērā to, ka izejas paredzētas lietot tikai ārkārtas gadījumos, labiekārtojuma risinājumos nav paredzēts bruģēti celiņi pie šīm izejām. Ikdienā paredzēts lietot ieejas no gaiteņa un tālāk caur garderobes telpu, kur tiek pārvilkti maiņas apavi, tādejādi nodrošinot atbilstošus higiēniski sanitāros apstākļus grupas telpās.

  Ēkas konstruktīvā shēma - skrūvpāļu pamati, uz kuriem balstās tērauda karkasa moduļi, kas apšūti ar koka karkasu, kas aizpildīts ar siltumizolācijas materiālu.

  Jaunā apjoma fasādes materiāls izvēlēts atbilstoši bērnudārza funkcijai: Eternit šķiedrcementa fasādes plāksnes Pictura - tās ir ilgmūžīgas, izturīgas pret laikapstākļiem (mitrumu, UV starojumu), ir viegli tīrāmas (arī grafiti), izturīgas pret triecieniem. Katram grupas telpu blokam izvēlēts atšķirīgs fasādes plākšņu tonis.


 2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "PĪLĀDZĪTS", REKONSTRUKCIJA

  Autori: ARONA TOMARIŅA, ILZE DIDRIHSONE

  Pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts divām telpu grupām – 01 pirmajā stāvā un 03 otrajā stāvā.

  Iepriekš kalpojušas bibliotēkas vajadzībām, telpas tiek pielāgotas bērnudārza divām grupiņām.

  Pirmā stāva dārziņa grupa 01 paredzēta bērniem no 3 gadu vecuma, taču nodrošinot iespēju uzņemt bērnus arī līdz 3 gadu vecumam. Attiecīgi sanmegls tiek paplašināts, lai izvietotu abu vecuma grupu bērnu sanitāri tehniskās iekārtas.

  Otrā stāva dārziņa grupa 03 paredzēta bērniem no 3 gadu vecuma. Šeit tiek nojaukta garderobi sadalošā starpsiena, kā arī nedaudz paplašināta ēdienu sadales telpa.


 3. ATPŪTAS CENTRS "VĒJA PĻAVAS" IDEJAS METS, 2012

  Autori: ILZE DIDRIHSONE, ARONA TOMARIŅA

  TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS, ĢENERĀLPĀNA UN ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

  Idejas mets paredz 4 brīvstāvošus apjomus, kas atvirzīti no ielu sarkanajām līnijām pie gruntsgabala robežas ziemeļu pusē.

  Katrs jaunais būvapjoms orientēts paralēli ceļiem. Sabiedriskās nozīmības dēļ galvenā iebrauktuve ar īslaicīgas apstāšanās iespēju projektēta no autoceļa P-132 lēngaitas joslas puses. Virzoties pa galveno iebrauktuvi, skatam paveras starp apjomiem kompleksa vajadzībām izveidots plašs labiekārtots pagalms. Otra autotransporta piekļuve teritorijai organizēta no gruntsgabala ziemeļaustrumu puses, piebrauktuve paredzēta apkalpes transportam un apmeklētājiem, kā īsākais ceļš līdz autostāvvietai. Abas iebrauktuves savā starpā savienojas, kas nodrošina apkalpes un operatīvā transporta piekļuvi visiem kompleksa apjomiem.

  Apbūvē dominē trīs apjomi, katrs ar izteiktu funkciju: 1. galvenā ēka– veselības, sporta un atpūtas komplekss (C), 2. zirgu izjādes komplekss (A) un 3. pirmsskolas un interešu izglītības ēka (D). Paralēli ceļiem orientēto apjomu formveides valodu papildina ziemeļu - dienvidu virzienā orientētā ass, kas izjauc iedibināto apjomu izvietojumu gruntsgabalos, uzirdina apjomus un pavērš iekšpagalmu uz dienvidiem. Apjomu galvenās (ieejas) fasādes orientētas uz centrālo pagalmu, kuru veido ar speciālajiem segumiem ieklāti laukumi zirgu izjādēm un sacensībām. Gruntsgabala labajā pusē – zirgu izjādes komplekss, paralēli autoceļam novietots manēžas apjoms, zirgu staļļu un palīgtelpu apjoms pavērsts uz rietumiem un ieskauj zirgu izjādei paredzētos laukumus. Piebraucamais ceļš no autoceļa Rīga – Mārupe veido cilpu, tādā veidā nodrošina automašīnu ātru piebraukšanu un izbraukšanu centra galvenajai ēkai gruntsgabala dziļumā un teritorijas kreisajā pusē – pirmsskolas un interešu izglītības ēkai. Galveno ēku iezīmē ieejas fasādes dinamiskais raksturs, kuru veido ieejas apjoma vērienīgā pārkare, kas kalpos gan kā nojume rotaļu laukumam centra apmeklētāju bērniem, gan skatu terasi zirgu sacensību vērotājiem. Uz centrālo laukumu paveras arī restorāna terase un viesnīcas numuriņu logi. Pirmsskolas un interešu izglītības ēkas izvietojumu nosaka funkcionālie apsvērumi, bērnu dārza telpas paveras uz gruntsgabala neapbūvēto, kluso dienvidrietumu daļu, uz pagalmu eksponētais divstāvu apjoms, kalpo kā buferzona starp publisko kompleksa teritorijas daļu un bērnu dārza pagalmu rotaļām ārtelpā.

  Gruntsgabala ziemeļaustrumos izvietota saimniecības ēka, kas paredzēta centra apkalpošanai – garāža, katla telpa kompleksa apkurei, zirgu staļļa palīgtelpas.

  Teritorijā ir paredzētas 2 autostāvvietas 19 un 29 automašīnu novietošanai, personām ar īpašajām vajadzībām paredzētas 4 autostāvvietas pie centra galvenās ēkas ieejas un 2 pie zirgu izjādes ēkas.


 4. LIELVĀRDES DRAUDZES SAIETA NAMS

  Pasūtītājs: LIELVĀRDES BAZNĪCAS ATTĪSTĪBAS CENTRS
  Projektēšana:
  2007 publiskā apspriešana
  2007 skiču projekts
  2009 tehniskais projekts
   
  Autori: ILZE DIDRIHSONE, ARONA TOMARIŅA


  Pilsētbūvnieciski un arhitektoniski Lielvārdes draudzes saieta nams veidots respektējot baznīcas ēkas un apkārtējā parka kvalitātes. Apjomu arhitektūras koncepcija balstīta uzdevumā apvienot trīs dažādas funkcijas: sarīkojumu zāli, ģimenes tipa pansiju, mācītāja dzīvokli. Funkcionālajām grupām ir atšķirīga privāto un publisko telpu proporcija, tāpēc apjomu kompozīcija veidota tā, lai tuvinātu katras daļas publisko zonu, bet saglabātu privātās daļas diskrētumu.


  Apbūves laukums: 805.4 m²
  Stāvu platība: 808.7 m²
  Kopējā platība: 745.1 m²


  Publikācijas:
  Vīnbergs V. Lielvārdes draudzes saieta nams // Latvijas Arhitektūra. -2008-Nr.5 (79). -90.lpp.


 5. IKŠĶILES NOVADA KULTŪRAS NAMS

  Pasūtītājs: IKŠĶILES NOVADA DOME
  Projektēšana:
  2007 skiču projekts
  2008 tehniskais projekts


  SIA 1.618 loma: SIA India apakšuzņēmēji tehniskā projekta izstrādē
   
  Autori: ZANE KARPOVA (dizaina arhitekte), INGA STAKIONE-LĪDAKA (projekta vadītāja), ARONA TOMARĪŅA, ILZE DIDRIHSONE, VENTS VĪNBERGS (arhitekti)


  Jaunais kultūras nams un estrāde paredzēti kā kultūras un mākslas centrs Ikšķiles pilsētai un tās novadam. Jaunā ēka atradīsies telpiski atvērtā vietā, tā būs ērti apskatāma no attāluma, kā arī pamanāma braucot garām vai iebraucot Iķšķilē. Tā atradīsies Daugavas senlejas nogāzes augšā Rīgas virzienā un pļavas galā Daugavas virzienā. Pēc savas funkcijas un atrašanās vietas jaunā ēka būs nozīmīgs objekts pilsētai un tās apkārtnei. Tā būs galvenā pulcēšanās, kultūras baudīšanas un atpūtas vieta pilsētas iedzīvotājiem, tādēļ arī ēka paredzēta kā dinamisks, skulpturāls objekts, pakalna turpinājums, akcents pilsētvidē. Ēkas apjoms un tā ārējā apdare ir galvenie izteiksmes līdzekļi ši mērķa realizēšanā.


  Apbūves laukums: 2643.7 m²
  Stāvu platība: 4392.4 m²


  Recenzijas un publikācijas:
  - Projekts izvirzīts Latvijas arhitektu savienības 2006. gada labāko darbu skatē sadaļā PROJEKTI UN KONKURSA DARBI, TERITORIJU UN PILSĒTU PLĀNOŠANA
  - Projekts piedalās laikmetīgās arhitektūras izstādē „PROCESS Kā rodas laba arhitektūra?” 2008. gada februārī. Izstāde notiek Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē „Arsenāls”. 2008 – 2009 izstāde  ceļo pa Latviju. Izstādi rīko Arhitektūras veicināšanas fonds, kuratore Ieva Zībārte. Informācija par izstādi publicēta arī www.ikskile.lv
  - 2008. gada oktobrī saņemtas pozitīvas atsauksmes no starptautiski atzītiem arhitektūras ekspertiem Doug Garofalo un Juan Manuel Rois
  - 2008. gada pavasarī   Ikšķiles kultūras centra projekts publicēts starptautiskajā arhitektūras žurnalā A10 New Europe Architecture #24 www.a10.eu
  - 2009. saņemta pozitīva atsauksme no Arhitektūras veicināšanas fonda projektu kurātores un arhitektes Ievas Zībārtes
  - 2009. gadā jauno arhitektu bianālē Minskā (Minsk International Biennale of young architects Leonardo Award 2009) Leonardo balva, ko organizē Union internationale des Architectes projekts saņem speciālo atzinību - Diplomu


Built with Berta